Kto sme

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová bolo založené skupinou ľudí, ktorí žijú v Nižnej Šebastovej, cítia potrebu aktivizovať dianie v tejto časti mesta.

Snahou občianskeho združenia je pomáhať vytvárať lepšie podmienky pre život a prácu nielen pre všetkých jej obyvateľov, ale aj pre firmy sídliace v Nižnej Šebastovej, teda v katastrálnom území Nižná Šebastová. Naším cieľom je zastupovať obyvateľov pri plnení zákonných požiadaviek voči štátu a miestnych samospráv, ako aj rozvíjať rôzne aktivity, pre skvalitnenie ich životných podmienok. Ambíciou združenia je stať sa vašim pomocníkom pri tlaku na poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme už nepočúvali prečo sa to nedá, ale spoločne hľadali riešenia.

Občianske združenie