SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

ADRESA

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová
Včelárska 23
080 06 Prešov

TELEFONICKÝ KONTAKT

0907 943 914 – Dana Marcinová

ÚČET

Č. účtu: IBAN: SK79 7500 0000 0040 1825 8059
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

OZ Naša Nižná Šebastová © 2022. Všetky práva vyhradené.

TOP