Kto sme

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová bolo založené skupinou ľudí, ktorí žijú v Nižnej Šebastovej, cítia potrebu aktivizovať dianie v tejto časti mesta.

Snahou občianskeho združenia je pomáhať vytvárať lepšie podmienky pre život a prácu nielen pre všetkých jej obyvateľov, ale aj pre firmy sídliace v Nižnej Šebastovej, teda v katastrálnom území Nižná Šebastová. Naším cieľom je zastupovať obyvateľov pri plnení zákonných požiadaviek voči štátu a miestnych samospráv, ako aj rozvíjať rôzne aktivity, pre skvalitnenie ich životných podmienok.

Ambíciou združenia je stať sa vašim pomocníkom pri tlaku na poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme už nepočúvali prečo sa to nedá, ale spoločne hľadali riešenia.

Ako sa stať členom OZ

Ak aj vy cítite potrebu aktivizovať dianie v mestskej časti Nižná Šebastová, nemáte snahu presadzovať žiadne politické názory a máte chuť vo svojom voľnom čase pomáhať vytvárať lepšie podmienky pre život a prácu v tejto mestskej časti, vyplnením prihlášky sa aj vy môžete stať členom Občianskeho združenia a hneď môžeme začať spolupracovať.

Členovia OZ

Stanislav Hajduk
Ján Maťufka
Peter Krišanda
Mgr. Erika Bilá
PhDr. Marián Bilý, PhD.
Ján Želásko
Ing. Miroslav Rusiňák
Ing. Ľubomír Vasilišin
Maroš Knap
Jaroslav Vrábeľ
MSc. Barbora Rusiňáková
Elena  Vasilišinová
Ing. Peter Zamborský
Jana Galová
Ing. Ľubomír Blichár
Ing. Martin Fecko
Danka Marcinová

TOP